Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni 2021/2022”.

W dniu 27.04.2021 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 200 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.Nazwa firmyAdres firmyWartość netto  zł
1PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa203 438,92
2„Nida Media” Sp. z o.o.Leszcze 15, 28-400 Pińczów198 281,00