Miesiąc: Maj 2021

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Komisja w dniu 06.05.2021r. dokonała oceny złożonych ofert ostatecznych przyznając punkty każdej z ofert. Jedynym kryterium oceny oferty była cena netto.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                        zł/tLiczba punktów
1F.H.U. „MEDEX”ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki248,70100,0
2SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew293,9084,6
3ATEX Sp. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice268,0092,8
4WĘGLOPASZ SP. Z.O.O.ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań309,0080,5
5PGE PALIWA Sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków249,0099,9
6TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa296,0084,0

Komisja dokonała wyboru oferty firmy:  F.H.U. „MEDEX”, ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERTY

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Komisja w dniu 05.05.2021r. dokonała oceny złożonych ofert ostatecznych przyznając punkty każdej z ofert. Jedynym kryterium oceny oferty była cena netto.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                                 zł/t                 Liczba punktów
1PETRODOM PALIWA Sp. z o.o.ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska417,00100,0
2TRANS-Z Czesław ZiachKrajno-Parcele 27b, 26-008 GórnoOferta odrzucona
3PHU ALBERTO Albert SzymkiewiczŁaziska 62, 24-335 Łaziska437,4095,3
4ATEX SP. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice445,0093,7
5TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa469,0088,9
6SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew484,7086,0

Komisja dokonała wyboru oferty firmy: PETRODOM PALIWA Sp. z o.o., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono 1 ofertę.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019), w imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuję, że oferta złożona przez TRANS-Z Czesław Ziach, Krajno-Parcele 27b, 26-008 Górno w postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”, została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie pkt.13.3 SWZ.

Podstawą odrzucenia Oferenta jest pkt. 13.3 SWZ, który mówi o tym, że zaproponowana cena w ofercie ostatecznej nie może być wyższa od ceny zaproponowanej w złożonej ofercie wstępnej jak również Oferent dokonał zmian w parametrach jakościowych dotyczących wilgotności opału, co nie jest zgodne z SWZ.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                                 zł/t             wstępnaCena netto                                 zł/t po negocjacjach
1TRANS-Z Czesław ZiachKrajno-Parcele 27b, 26-008 Górno430,00440,00

W związku z powyższym, Komisja Przetargowa po otwarciu i zbadaniu ofert, odrzuciła złożoną przez TRANS-Z Czesław Ziach ofertę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.