Kategoria: ogłoszenie

Informacja o wyborze oferty – „Wyposażenie laboratorium”

9 listopada 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Wyposażenie laboratorium”   Wpłynęły następujące oferty:   Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość pkt. Pozycja   1. DCD LAB Sp. z o.o. Sp. k. ul. Mosińska 9 62-060 Stęszew 100 1 2. POLFLEX Sp. z o.o. ul. Św. Józefa 44a 87-100 Toruń 79 2     […]

ogłoszenie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej

8 października 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” Wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość pkt. Pozycja   1. PGE Obrót S.A. ul. Marsz. J. Piłsudkiego 51 26-110 Skarżysko- Kamienna 100 […]

ogłoszenie

Wybór oferty – Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte’a

19 września 2018

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte’a” Wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość pkt. Pozycja   1. Elektromontaż Rzeszów S.A. ul. Słowackiego 20 35-060 Rzeszów      91 2 2. Mielec Diesel Gaz ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec 100 1 3. ACE Instal Sp. z […]

ogłoszenie

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

29 sierpnia 2018

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA   Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Pińczowie  informuje, że postępowanie przetargowe na wykonanie zadania pn. „Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a” zostaje unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: Do dnia 22.08.2018 do godziny 10.00  nie złożono na stronie internetowej Zamawiającego żadnej oferty. Uzasadnienie prawne: Stosownie do art. 93.1 ustawy Pzp Zamawiający […]

ogłoszenie

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Dostawa opału

18 sierpnia 2018

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 1182 ton.”   Wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja 1. P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce 100 1 W dniu 13.08.2018 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. […]

ogłoszenie

Ogłoszenie: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a

15 sierpnia 2018

Ogłoszenie nr 603663-N-2018 z dnia 2018-08-13 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Zasilanie rezerwowe kotłowni La Monte´a OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES:Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, krajowy numer identyfikacyjny29118322000000, ul. Batalionów Chłopskich  173 , 28400   Pińczów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 41 357 38 65, 357 22 14, e-mail biuro@pecpinczow.pl, faks 413 572 214. Adres […]

ogłoszenie

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

11 sierpnia 2018

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku   Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 20.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 z wykonawcą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna , ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa, w cenie 470,00 […]

ogłoszenie

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku

10 sierpnia 2018

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla ekogroszku Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 20.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 z wykonawcą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, ul.Ludwiki Uzar-Krysiakowej  159, 39-340 Padew Narodowa, w cenie 470,00 zł netto za […]

ogłoszenie

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla miału

9 sierpnia 2018

Informacja o podpisaniu umowy na dostawę węgla miału Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 11.07.2018 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019” z wykonawcą P.W. ATEX Sp. z o.o., ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice, w cenie 370,00 zł netto za 1 […]

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – DOSTAWY

31 lipca 2018

Ogłoszenie nr 500180431-N-2018 z dnia 31-07-2018 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak Numer […]

ogłoszenie