:: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  informujemy, iż:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Pińczowie.
 2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu: Mariusz Piskorczyk, tel. 665 586 173  biuro@ochrona-danych.net
 3. Podstawą upoważniającą administratora do przetwarzania danych osobowych jest obowiązek wynikający przepisów prawa i ustawowych zadań Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:
  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów z  PEC w Pińczowie przetwarzają dane osobowe, których administratorem jest PEC.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań PEC w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zainteresowana osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie w zakresie i w sposób zgodny z powszechnie obowiązującym prawem.
 7. Zainteresowana osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

INFORMACJA O MONITOROWANIU OBIEKTÓW

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej

 

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, ul.Batalionów Chłopskich, 28-400 Pińczów.
 2. Monitoring stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
 3. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora oraz przepisy obowiązującego prawa.
 4. Zapisy z monitoringu są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań PEC w zakresie i terminie wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa.
 5. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod numerem telefonu:
 6. Mariusz Piskorczyk, tel. 665 586 173  biuro@ochrona-danych.net
 7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.