Informacja z otwarcia ofert – Dostawa węgla miału – Pińczów 2020/2021

6 marca 2020

W dniu 27.02.2020 r. o godz.11.00 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto zł/t 1. P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 270,00 2. Transport Towarowy Handel Opałem Mirosław Stasiak Kletnia ul. Dworcowa 2 97-545 Gomunice   279,00 3. ENERGO Sp. z […]

ogłoszenie

Informacja z otwarcia ofert – Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020/2021”

6 marca 2020

W dniu 27.02.2020 r. o godz. 10.30 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Wpłynęły następujące oferty: Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto zł/t 1. Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska 437,40 2. P.W. ATEX Sp. z o.o.  ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 450,00 3. ENERGO Sp. z o.o. […]

ogłoszenie

Uwagi dotyczące realizacji zadania: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020 / 2021

19 lutego 2020

Oferent zadał następujące pytanie: Na dokumentach pobranych z portalu Biznes Polska dotyczących przetargu na dostawy węgla ekogroszku (nr ogłoszenia 18795587) znajdują się rozbieżności dotyczące terminu realizacji. Proszę o potwierdzenie, że data zakończenia jest do 31.03.2021., a nie do 31.03.2020. Odpowiedź: Terminem zakończenia realizacji zadania jest data 30.03.2021 rok (Punkt 2 w formularzu ofertowym winien brzmieć: […]

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa węgla miału – Pińczów 2020/2021

14 lutego 2020

Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: Węgiel miał Typ węgla 31.1 lub 31.2 Sortyment M I (wymiary ziarna od 0 do 20 mm) Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%) Wilgotność do 15% […]

ogłoszenie

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020/2021

14 lutego 2020

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału ekogroszku w ilości 1700 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu: – Węgiel ekogroszek luzem – Wartość opałowa min. 26 MJ/kg – Zawartość popiołu max do 6 % – Wilgotności do 10 % – Zawartość siarki do 0,6 % – Granulacja 8 – […]

ogłoszenie

INFORMACJA – MODERNIZACJA CENTRALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA – WFOŚiGW

14 stycznia 2020

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że Spółka zrealizowała zadanie pod nazwą: Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II Informacja – PDF

Bez kategorii

Informacja o otwarciu ofert

3 stycznia 2020

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 408 ton” Wpłynęła oferta: Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja 1. P.H.U. „ANDAR” Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce 100 1 W dniu 17.12.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium […]

Bez kategorii

Informacja o otwarciu ofert Zakup energii elektrycznej

19 września 2019

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Zakup energii elektrycznej”  od 01.01.2020 do 31.12.2020 W dniu 12.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 230 000,00 zł netto plus VAT. Wpłynęły ofert od […]

Bez kategorii

Wybór oferty – Dostawa opału w ilości 996 ton

12 września 2019

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Dostawa opału w ilości 996 ton” W dniu 04.09.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 650 000,00 zł netto plus VAT. Wpłynęły ofert od firm: Przedsiębiorstwo […]

Bez kategorii

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

12 września 2019

Ogłoszenie nr 510167296-N-2019 z dnia 09-08-2019 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie: Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak  Numer ogłoszenia: […]

ogłoszenie