Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie

 

Realizacja projektu:

 „Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie – etap II„

Realizacja od 2018 roku  do 2019 roku.

Wartość całego zadania wynosi 2 709 000,00 w tym wysokość dofinansowania  z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 2 486 055 zł.


Realizacja projektu:

„Modernizacja centralnego źródła ciepła wraz z rozbudową sieci ciepłowniczej w Pińczowie”

Przedsięwzięcie o wartości 3 191 217,72 PLN

realizowane w 2014 roku przy wsparciu finansowym z WFOŚIGW


 

Dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

 

.