Miesiąc: Marzec 2019

Informacja o podpisaniu umowy – Dostawa węgla handlowego

Informacja o podpisaniu umowy

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 08.03.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego z firmą  P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis,

ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa, na dostawy węgla:

– orzech II luzem

– orzech I luzem Wartość zadania wynosi: 42 380,00 netto

Informacja o podpisaniu umowy – Dostawa węgla handlowego

Informacja o podpisaniu umowy

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuje, że w dniu 08.03.2019 r. została podpisana umowa na realizację zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego” z firmą TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159, na dostawy węgla:

– kostka gruba

– ekogroszek luzem

– ekogroszek workowany Wartość zadania wynosi: 107 540,00 zł netto

Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w 2019 roku.

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty
na wykonanie zadania p.n.:
„Dostawa paliwa dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w 2019 roku.”

Wpłynęły następujące oferty:

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa i adres firmy Ilość punktów – ON Ilość punktów  – Benzyna Pozycja
1. REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów 100 100 1
2. Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej MAZOVIA, ul. Kocjana 3, 01-474 Warszawa Oddział w Rzeszowie ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4 35-322 Rzeszów 97 96 2

W dniu 15.03.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 28 800,00 zł netto.

Wybrano ofertę firmy REGESTA S.A. ul. Nowowiejska 52A 28-400 Pińczów, jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty „Dostawa węgla handlowego”

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla handlowego”

Wpłynęły następujące oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy
1. TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159 39-340 Padew Narodowa
2. P.H.U.  „ANDAR”  Dariusz Dudek ul. Maleckiego 4 25-448 Kielce
3. P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis ul. Wolności 21 42-672 Wieszowa

W dniu 01.03.2019 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę

w wysokości 158 200,00 zł netto.

Wybrano oferty firm:

TRANSHANDROL Marek Kiełb Spółka Jawna, 39-340 Padew Narodowa, ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159 – dla dostaw węgla kostka gruba, ekogroszek luzem, ekogroszek workowany.

P.W. „TRANSLIS” Henryk Lis, ul. Wolności 21, 42-672 Wieszowa – dla dostaw węgla orzech II luzem i  orzech I luzem.

jako najkorzystniejsze dla Zamawiającego.

Złożone oferty uzyskały następującą ilość punktów w odniesieniu do poszczególnych asortymentów opału:

Lp. Asortyment TRANSHANDROL ANDAR TRANSLIS
1. orzech II luzem 87 100
2. kostka gruba 100 76 93
3. orzech I luzem 85 100
4. ekogroszek luzem 100 82 94
5 ekogroszek workowany 100 83 92

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:

 „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego przeznaczonego głównie do przewozu węgla”

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Ilość pkt. Pozycja  
1. RAIDER  SYSTEM ul. Batalionów Chłopskich 82 25-671 Kielce   100 1

W dniu 27.02.2019 r. dokonano wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 150 000,00 zł netto.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę:

RAIDER SYSTEM, ul. Batalionów Chłopskich 82, 25-671 Kielce

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.