Miesiąc: Czerwiec 2019

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty – Przebudowa kotłowni węglowej w Pińczowie ul. Słabska 13

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.:  „Przebudowa kotłowni węglowej na gazową z instalacją gazową  i elektryczną w budynku biurowym w Pińczowie ul. Słabska 13, Nr dz. 199/1”

Wpłynęła oferta:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów
1. Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa ul. Partyzantów 102 28-100 Busko-Zdrój 100

W dniu 24.06.2019 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości : 40 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano jedyną ofertę złożoną przez firmę: Zakład Instalacji Sanitarnych „OLBUD” Leszek Oszywa, ul. Partyzantów 102, 28-100 Busko-Zdrój

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko: KIEROWNIK DZIAŁU NADZORU I INWESTYCJI
w komórce organizacyjnej: DZIAŁ NADZORU I INWESTYCJI

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został wybrany:

Pan Roman Dziubiński
zamieszkały w Koperni

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydat spełniał wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze na stanowisko Kierownika działu nadzoru i inwestycji. Wykazał się dużym doświadczeniem zawodowym oraz znajomością zagadnień z zakresu budownictwa, inwestycji oraz zamówień publicznych.

Informacja z otwarcia ofert – Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla miału- Pińczów 2019/2020”

Otwarcie ofert ostatecznych na realizację w/w zadanie nastąpiło 31.05.2019 r. o godzinie 1015.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto [zł/Mg]
1 F.H.U. „MEDEX” Wojciech Woźniak ul. Sienkiewicza 126 42-583 Bobrowniki 335,00
2 „Zenmar” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 18C/22 43-173 Łaziska Górne 355,00
3 Petrodom Paliwa Sp. z o.o. ul. Sidorska 61 21-500 Biała Podlaska 344,70
4 P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 340,00
5 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 337,00
6 SOBIANEK Sp. z o.o. ul. Polna 70 21-200 Parczew 342,60

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 450 000 zł netto.

Informacja z otwarcia ofert – Dostawa węgla ekogroszku- Pińczów 2019/2020

Informacja z otwarcia ofert ostatecznych na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku- Pińczów 2019/2020”

Otwarcie ofert ostatecznych na realizację w/w zadanie nastąpiło 31.05.2019 r. o godzinie 1015.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp. Nazwa firmy Adres firmy Cena netto [zł/Mg]
1 BitCoal Surowce
Energetyczne Sp. z o.o.
ul. Na Szlakowisku 6 27-200 Starachowice 483,00
2 „Zenmar” Sp. z o.o. ul. Kościuszki 18C/22 43-173 Łaziska Górne 485,00
3 TRANSHANDROL
Marek Kiełb Spółka Jawna
ul. Ludwiki Uzar-Krysiakowej 159 39-340 Padew Narodowa 478,00
4 P.W. ATEX Sp. z o.o. ul. Gliwicka 3 44-145 Pilchowice 470,00
5 „WĘGLOPASZ” Sp. z o.o. ul. Piątkowska 149/6 60-648 Poznań 499,90
6 SOBIANEK Sp. z o.o. ul. Polna 70 21-200 Parczew 444,60

Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia kwotę 1 500 000 zł netto.