Miesiąc: Luty 2020

Uwagi dotyczące realizacji zadania: Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020 / 2021

Oferent zadał następujące pytanie:

Na dokumentach pobranych z portalu Biznes Polska dotyczących przetargu na dostawy węgla ekogroszku (nr ogłoszenia 18795587) znajdują się rozbieżności dotyczące terminu realizacji. Proszę o potwierdzenie, że data zakończenia jest do 31.03.2021., a nie do 31.03.2020.

Odpowiedź:

Terminem zakończenia realizacji zadania jest data 30.03.2021 rok

(Punkt 2 w formularzu ofertowym winien brzmieć:

 W odpowiedzi na ogłoszenie w postępowaniu na dostawę (sprzedaż) opału dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie, w okresie od podpisania umowy do 31.03.2021 roku.

Punkt 19 SIWZ winien brzmieć:

 Termin wykonania umowy.

Sukcesywnie od momentu podpisania umowy – każdorazowo na indywidualne zlecenie Zamawiającego – do 31.03.2021 roku.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa węgla miału – Pińczów 2020/2021

Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

  • Węgiel miał
  • Typ węgla 31.1 lub 31.2
  • Sortyment M I (wymiary ziarna od 0 do 20 mm)
  • Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%)
  • Wilgotność do 15%

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu. 

Dokumenty do pobrania:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2020/2021

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału ekogroszku w ilości 1700 ton (ilość gwarantowana 1300 ton, ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:
– Węgiel ekogroszek luzem
– Wartość opałowa min. 26 MJ/kg
– Zawartość popiołu max do 6 %
– Wilgotności do 10 %
– Zawartość siarki do 0,6 %
– Granulacja 8 – 25
– Spiekalność (RI) do 10

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu. 

Dokumenty do pobrania: