Miesiąc: Kwiecień 2020

Informacja o otwarciu ofert – Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.

Informacja o otwarciu ofert i wyborze oferty na wykonanie zadania p.n. „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do instalacji c. o.” realizowanego od 01.07.2020 do 30.06.2021 r.

Wpłynęły następujące oferty:

Lp.   Nazwa firmy Adres Punktacja Pozycja
1. „Nida Media” Sp. z o.o.   Leszcze 15 28-400 Pińczów   100   1  
2. PGNiG Obrót Detaliczny     ul. Jana Kazimierza 3 01-248 Warszawa     97   2

W dniu 27.04.2020 r. o godz. 10.15 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 220 000,00  zł netto plus VAT.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę Nida Media Sp. z o.o., Leszcze 15, 28-400 Pińczów

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o otwarciu ofert – Budowa kotłowni gazowej kontenerowej w Pińczowie przy ul. Grodziskowa 7

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Budowa kotłowni gazowej kontenerowej w Pińczowie przy ul. Grodziskowa 7 zrealizowana dwuetapowo w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

Wpłynęły oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. Jar-Pol  J. i R.  Buraczek Sp. Jawna ul. Rycerska 232 Zieleniewo 78-100 Kołobrzeg 100 1
2. MSD INSTAL s. c. ul. Boczna 5 37-450 Stalowa Wola 92 2
3. P.P.H. SAWOX Jan Wolak sp. j.  ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce 52 3

W dniu 31.03.2020 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości  141 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę  Jar-Pol J. i R. Buraczek Sp. Jawna, ul. Rycerska 232 Zieleniewo, 78-100 Kołobrzeg jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o otwarciu ofert – Budowa kotłowni gazowej w Pińczowie przy ul. Grodziskowa 1

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Budowa kotłowni gazowej w Pińczowie przy ul. Grodziskowa 1 zrealizowana dwuetapowo w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

Wpłynęły oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. MSD INSTAL s. c. ul. Boczna 5 37-450 Stalowa Wola 100 1
2. P.P.H. SAWOX Jan Wolak sp. j.  ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce 47 2

W dniu 30.03.2020 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 145 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę MSD INSTAL s. c., ul. Boczna 5, 37-450 Stalowa Wola jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o otwarciu ofert – Budowa kotłowni gazowej kontenerowej w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 3

Informacja o otwarciu ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania p.n.: „Budowa kotłowni gazowej kontenerowej w Pińczowie przy ul. Batalionów Chłopskich 3 zrealizowana dwuetapowo w systemie „Zaprojektuj i wykonaj”

Wpłynęły oferty:

Lp. Nazwa firmy Adres Ilość punktów Pozycja
1. Jar-Pol  J. i R.  Buraczek Sp. Jawna ul. Rycerska 232 Zieleniewo 78-100 Kołobrzeg 100 1
2. MSD INSTAL s. c. ul. Boczna 5 37-450 Stalowa Wola 88 2
3. P.P.H. SAWOX Jan Wolak sp. j.  ul. Olszewskiego 6B 25-663 Kielce 53 3

W dniu 31.03.2020 r. dokonano otwarcia ofert i wyboru oferty na wykonanie w/w zadania. Jedynym kryterium oceny była cena. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 135 000,00 zł netto plus VAT.

Wybrano ofertę złożoną przez firmę  Jar-Pol J. i R. Buraczek Sp. Jawna, ul. Rycerska 232 Zieleniewo, 78-100 Kołobrzeg jako najkorzystniejszą dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty. Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.