Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2022”.

W dniu 30.04.2021 r. o godz. 1400 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 235 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.Nazwa firmyAdres firmyWartość netto                                   zł
1PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku KamiennejAl. Piłsudskiego 51,                   26-110 Skarżysko-Kamienna245 438,96
2„Nida Media” Sp. z o.o.Leszcze 15, 28-400 Pińczów232 486,86