Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Komisja w dniu 06.05.2021r. dokonała oceny złożonych ofert ostatecznych przyznając punkty każdej z ofert. Jedynym kryterium oceny oferty była cena netto.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                        zł/tLiczba punktów
1F.H.U. „MEDEX”ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki248,70100,0
2SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew293,9084,6
3ATEX Sp. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice268,0092,8
4WĘGLOPASZ SP. Z.O.O.ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań309,0080,5
5PGE PALIWA Sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków249,0099,9
6TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa296,0084,0

Komisja dokonała wyboru oferty firmy:  F.H.U. „MEDEX”, ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.