Autor: admin (Page 1 of 7)

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Komisja w dniu 06.05.2021r. dokonała oceny złożonych ofert ostatecznych przyznając punkty każdej z ofert. Jedynym kryterium oceny oferty była cena netto.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                        zł/tLiczba punktów
1F.H.U. „MEDEX”ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki248,70100,0
2SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew293,9084,6
3ATEX Sp. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice268,0092,8
4WĘGLOPASZ SP. Z.O.O.ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań309,0080,5
5PGE PALIWA Sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków249,0099,9
6TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa296,0084,0

Komisja dokonała wyboru oferty firmy:  F.H.U. „MEDEX”, ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

INFORMACJA O WYBORZE I ODRZUCENIU OFERTY

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”

Komisja w dniu 05.05.2021r. dokonała oceny złożonych ofert ostatecznych przyznając punkty każdej z ofert. Jedynym kryterium oceny oferty była cena netto.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                                 zł/t                 Liczba punktów
1PETRODOM PALIWA Sp. z o.o.ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska417,00100,0
2TRANS-Z Czesław ZiachKrajno-Parcele 27b, 26-008 GórnoOferta odrzucona
3PHU ALBERTO Albert SzymkiewiczŁaziska 62, 24-335 Łaziska437,4095,3
4ATEX SP. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice445,0093,7
5TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa469,0088,9
6SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew484,7086,0

Komisja dokonała wyboru oferty firmy: PETRODOM PALIWA Sp. z o.o., ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska, jako najkorzystniejszej dla Zamawiającego.

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Odrzucono 1 ofertę.

Nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

Uzasadnienie odrzucenia oferty

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019), w imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie informuję, że oferta złożona przez TRANS-Z Czesław Ziach, Krajno-Parcele 27b, 26-008 Górno w postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”, została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie pkt.13.3 SWZ.

Podstawą odrzucenia Oferenta jest pkt. 13.3 SWZ, który mówi o tym, że zaproponowana cena w ofercie ostatecznej nie może być wyższa od ceny zaproponowanej w złożonej ofercie wstępnej jak również Oferent dokonał zmian w parametrach jakościowych dotyczących wilgotności opału, co nie jest zgodne z SWZ.

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                                 zł/t             wstępnaCena netto                                 zł/t po negocjacjach
1TRANS-Z Czesław ZiachKrajno-Parcele 27b, 26-008 Górno430,00440,00

W związku z powyższym, Komisja Przetargowa po otwarciu i zbadaniu ofert, odrzuciła złożoną przez TRANS-Z Czesław Ziach ofertę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa energii elektrycznej 2022”.

W dniu 30.04.2021 r. o godz. 1400 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 235 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.Nazwa firmyAdres firmyWartość netto                                   zł
1PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Skarżysku KamiennejAl. Piłsudskiego 51,                   26-110 Skarżysko-Kamienna245 438,96
2„Nida Media” Sp. z o.o.Leszcze 15, 28-400 Pińczów232 486,86

INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. w Pińczowie z pominięciem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.2019), w imieniu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. Z o.o. w Pińczowie informuję, że oferta złożona przez PGE Paliwa Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków w postępowaniu o udzielenia zamówienia na „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”, została odrzucona przez Komisję Przetargową na podstawie pkt.11.9 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie

Podstawa odrzucenie Oferenta jest pkt. 11.9 Specyfikacji warunków zamówienia, który  mówi o tym, że za nieważną ofertę uznaje się ofertę, która podlega odrzuceniu jeżeli: jej treść nie odpowiada SWZ. Oferent, którego oferta została odrzucona dokonał zmian na formularzu ofertowym, oświadczeniu oferenta oraz na wzorze umowy.

WyszczególnienieSWZ PEC Sp. z o.o PińczówOFERTA PGE Paliwa Sp. z o.o.
Wartość opałowa min. 26 MJ/kgmin. 24,5 MJ/kg
Zawartość popiołumax do 6 %max do 6 %
Wilgotnoścido 10 %do 15%
Zawartość siarkido 0,6 %do 0,6 %
Granulacja 8 – 25 9 – 25
Spiekalność (RI)do 10do 11

W związku z powyższym, Komisja Przetargowa po otwarciu i zbadaniu ofert, odrzuciła złożoną przez PGE Paliwa Sp. z o.o. ofertę na wykonanie zadania pn.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Dostawa węgla miału

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

W dniu 23.04.2021 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 750 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                                   zł/t
1F.H.U. „MEDEX”ul. Sienkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki265,00
2SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew293,90
3ATEX Sp. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice270,00
4WĘGLOPASZ SP. Z.O.O.ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań309,00
5PGE PALIWA Sp. z o.o.ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków252,00
6TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa296,00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – Dostawa paliwa gazowego 2021/2022

Na wykonanie zadania p.n.: „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do kotłowni 2021/2022”.

W dniu 27.04.2021 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 200 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.Nazwa firmyAdres firmyWartość netto  zł
1PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa203 438,92
2„Nida Media” Sp. z o.o.Leszcze 15, 28-400 Pińczów198 281,00

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Na wykonanie zadania p.n.: „Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

W dniu 22.04.2021 r. o godz. 1230 dokonano otwarcia ofert na wykonanie w/w zadania.

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokości 710 000,00  zł netto.

Wpłynęły następujące oferty na kwoty:

Lp.Nazwa firmyAdres firmyCena netto                                   zł/t
1TRANSHANDROL Marek Kiełbul. Ludwiki Uzar Krysiakowej 159, 39-340 Padew Narodowa469,00
2LAJON SPÓŁKA JAWNA  Tadeusz Zającul. Cegielniana 10, 42-675 Świętoszowice487,00
3PGE PALIWA SP. z o.o.ul. Ciepłownicza 1, 31-587 Kraków455,00
4TRANS-Z Czesław ZiachKrajno-Parcele 27b, 26-008 Górno430,00
5WĘGLOPASZ SP. Z O.O.ul. Piątkowska 149/6, 60-648 Poznań535,00
6F.H.U. „MEDEX”ul. Sinkiewicza 126, 42-583 Bobrowniki491,00
7SOBIANEK SP. ZO.O.ul. Polna 70, 21-200 Parczew484,70
8PETRODOM PALIWA Sp. z o.o.ul. Sidorska 61, 21-500 Biała Podlaska417,00
9ATEX SP. z o.o.ul. Gliwicka 3, 44-145 Pilchowice450,00
10PHU ALBERTO Albert SzymkiewiczŁaziska 62, 24-335 Łaziska437,40

Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 23.04.2021r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Załączniki (format pdf):

 1. SWZ
 2. Oświadczenie
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór – Umowy dostawy
 5. Instrukcja Pobierania i Przygotowywania Próbek Węgla
 6. Instrukcja Reklamacyjna
 7. Klauzula informacyjna

Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla ekogroszku luzem – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 22.04.2021r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021r. godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Załączniki (format pdf) :

 1. SWZ
 2. Oświadczenie
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór – Umowy dostawy
 5. Instrukcja Pobierania i Przygotowywania Próbek Węgla
 6. Instrukcja Reklamacyjna
 7. Klauzula informacyjna

INFORMACJA

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o  w Pińczowie informuje, że wpłaty za czynsze będą przyjmowane do dnia

30 grudnia 2020 r. do godz. 14 00.

W dniu 31.12.2020 r. kasa nieczynna – nie ma sprzedaży węgla.

« Older posts