Kategoria: przetargi

Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla miału – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 23.04.2021r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.04.2021 r. godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Załączniki (format pdf):

 1. SWZ
 2. Oświadczenie
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór – Umowy dostawy
 5. Instrukcja Pobierania i Przygotowywania Próbek Węgla
 6. Instrukcja Reklamacyjna
 7. Klauzula informacyjna

Dostawa węgla ekogroszku luzem– PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Zarząd Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania pn.:

„Dostawa węgla ekogroszku luzem – PEC Sp. z o.o. w Pińczowie 2021/2022”.

Postępowanie będzie prowadzone dwuetapowo na podstawie Zarządzenia Nr 2/2021 Prezesa Zarządu PEC Sp. z o.o. z dnia 29.01.2021r. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.2019).

Oferta musi spełniać warunki określone w SWZ.

Ofertę należy dostarczyć osobiście lub pocztą do dnia 22.04.2021r. do godz. 1200. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.04.2021r. godz. 1230 w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Pińczowie.

Czynnikiem decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty będzie cena.

Załączniki (format pdf) :

 1. SWZ
 2. Oświadczenie
 3. Formularz ofertowy
 4. Wzór – Umowy dostawy
 5. Instrukcja Pobierania i Przygotowywania Próbek Węgla
 6. Instrukcja Reklamacyjna
 7. Klauzula informacyjna

Ogłoszenie o przetargu

Dostawa węgla ekogroszku – Pińczów 2018/2019

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału ekogroszku w ilości 2000 ton (ilość gwarantowana 1600 ton,  ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

Węgiel ekogroszek luzem:

 • Wartość opałowa min. 26 – 29 MJ/kg
 • Zawartość popiołu max do 6 %
 • Wilgotności do 10%
 • Zawartość siarki do 0,6 %
 • Granulacja 8 – 25
 • Spiekalność (RI) do 10

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa ekogroszku 2018-2019

UMOWA DOSTAWY – Ekogroszek

SIWZ – Ekogroszek

Załącznik Nr 1 – Ekogroszek

Załącznik Nr 2 – Ekogroszek

 

Dostawa węgla miału – Pińczów 2018/2019

 

Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa opału miału w ilości 3800 ton (ilość gwarantowana 3400 ton,  ilość 400 ton uzależniona od warunków pogodowych), następującego asortymentu:

 Węgiel miał

 • Typ węgla 31.1 lub 31.2
 • Sortyment M I
 • Klasa 23-15-06 (wartość opałowa co najmniej 23MJ/kg, zawartość popiołu najwyżej 15%, zawartość siarki najwyżej 0,6%)
 • Wilgotność do 15%

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu – dostawa miału 2018-2019

SIWZ – Miał

UMOWA DOSTAWY- Miał

Załącznik Nr 1 – Miał

Załącznik Nr 2 – Miał

Wyjaśnienie treści SIWZ – Dostawa węgla miału Pińczów 2018-2019

 

Dostarczony opał musi być jednorodny, nie może być mieszaniną różnych typów
i sortymentów oraz nie może zawierać domieszki substancji niepalnych, iłu, mułu, śmieci i pyłów flotacyjnych. W okresie temperatur ujemnych Oferent na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu opału do ścian i podłóg o czym poinformuje Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian odbioru ilości zamówionego asortymentu.